Matris Determinant Hesap Makinesi

Matrislerin Boyutlarını Seçin

2x2
3x3
4x4
5x5
6x6
7x7
8x8

Temel Bilgi

Tanım: \(det(A)\) veya \(|A|\) ile gösterilen \(A=[a_{ij}]\) kare matrisinin determinantı şu şekilde tanımlanır:

\(\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}=\) \(a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n}\\ a_{32} & a_{33} & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}-\)
\(a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \dots & a_{2n}\\ a_{31} & a_{33} & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}+\) \(\dots \pm \) \(a_{1n} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2(n-1)}\\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3(n-1)}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n(n-1)} \end{vmatrix}\)
Burada matris determinantlarının hesaplanmayı kolaylaştıracak birkaç teorem bulunmaktadır. /(A/) bir kare matris olsun:
a) /(A/)'nın determinantı ve devrik determinantı aynı \(det(A)=det(A^T)\)'dir;
b) eğer /(A/) sıfırlardan oluşan bir satıra veya sütuna sahipse, \( det(A) = 0 \);
c) eğer /(A/) iki özdeş satıra (veya sütuna) sahipse, o zaman \( det(A) = 0 \);
d) \(det(AB) = det(A)det(B)\).