14 Matris Tanimlari

1. Bir matris, iki boyutlu bir sayı dizisidir.

2. Bir matris, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş dikdörtgen bir eleman dizisidir.

3. Bir matris, satırlar ve sütunlar (veya eksenler) halinde düzenlenmiş hücrelerde saklanan bir değerler topluluğudur.

4. Matris, bir veri tablosudur.

5. değişkeni ve her sütunun o değişkenin farklı bir değerini temsil ettiği, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir sayı kümesidir.

6. Bir matris, bir tablonun genelleştirilmesidir.

7. birkaç satır ve sütundan oluşan matematiksel bir nesnedir .

8. Matris, ilgilenilen miktar hakkında bilgi depolayan bir tür veri yapısıdır.

9. Bir matris, doğrusal bir dönüşümün temsilidir.

10. Bir matris, kare bir sayı dizisidir.

11. Bir matris, 2B bir sayı dizisidir.

12. Bir matris, çok boyutlu bir sayı dizisidir.

13. Matris, bir işlevi temsil etmenin bir yoludur.

14. Bir matris, denklem sistemlerini çözmek için bir araçtır.