Kartesyan Düzlemde Çizimeyeceğiniz Fonksiyonlar

1. Aşkın İşlevler

Transandantal fonksiyon, grafiği bir Kartezyen düzlemde (iki dik eksen tarafından tanımlanan bir düzlem) çizilemeyen matematiksel bir fonksiyondur. Üstel fonksiyon, sinüs, kosinüs, logaritma ve trigonometrik fonksiyonlar dahil olmak üzere birçok transandantal fonksiyon örneği vardır.

2. Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik fonksiyonlar matematiğin temel fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlar açılara ve aralarındaki ilişkilere dayanmaktadır. Üç temel trigonometrik fonksiyon sinüs, kosinüs ve tanjanttır. Sinüs, bir dik üçgenin karşı kenarının uzunluğu ile hipotenüs arasındaki orandır. Kosinüs, bir dik üçgenin bitişik kenarları arasındaki orandır. Tanjant, bir doğrunun eğiminin değişme hızıdır.

3. Üstel İşlev

Üstel fonksiyon, doğal logaritmanın kuvvet serisi temsilidir. Doğal logaritma, 10 tabanlı logaritmanın tersidir. Başka bir deyişle, herhangi bir x sayısının doğal logaritma tabanı 10, antilogaritma tabanı e'ye eşittir. Üstel fonksiyon E harfi ile gösterilir.

4. Logaritmik Fonksiyonlar

Logaritmalar bir tür üstelleştirmedir. Logaritma, bir sayıyı farklı bir sayı cinsinden göstermenin bir yoludur. Bir x sayısının logaritması, b tabanının üssüdür. Herhangi bir x sayısının 2 tabanındaki logaritmalarına ikili logaritma denir. Taban 8 sekizli olarak bilinir ve taban 16 onaltılıktır.

5. Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel fonksiyonlar, cebirsel formları olan fonksiyonlardır. Cebirsel fonksiyona bir örnek, yx^2 + 4x - 5'tir.