Matematiksel çizim örnekleri

1. Üstel Büyüme

Üstel fonksiyon, x'in değerinin zaman içinde sabit bir oranda arttığı matematiksel bir modeldir. Üstel bir fonksiyon örneği 1 + 2x olacaktır. Bu durumda, fonksiyonun grafiğini çizecek olursak, x'in değerinin her seferinde iki arttığını görebiliriz. Yukarıdaki denklemin grafiğini çizecek olsaydık, aşağıdaki sonucu alırdık: Grafik, x'in değerinin her zaman periyodundan sonra iki katına çıktığını göstermektedir . Grafik ayrıca y değerinin sabit bir oranda arttığını göstermektedir.

2. Logaritmik İşlev

Logaritmik bir fonksiyon, belirli bir süre boyunca x'in değerinin nasıl sabit bir oranda azaldığını açıklayan matematiksel bir modeldir. Logaritmik bir fonksiyon örneği -log(x) olabilir. Bu durumda, x'in değeri 0.01 ise, - log( 0.01)'in değeri yaklaşık olarak 4.9 olacaktır. Bu fonksiyonu çizecek olsaydık, aşağıdaki grafiği alırdık: Grafik bize x'in değerinin her seferinde yarı yarıya azaldığını gösteriyor. Grafik ayrıca bize y'nin değerinin sabit bir oranda azaldığını söylüyor.

3. Doğrusal Fonksiyonlar

Doğrusal fonksiyonlar, eğimde herhangi bir değişiklik olmaksızın x'in değerinin nasıl sabit bir oranda arttığını veya azaldığını açıklayan matematiksel modellerdir. Doğrusal fonksiyona örnek olarak x 5 verilebilir. Bu durumda, x'in değeri değişmez. Ancak, bu fonksiyonu çizecek olsaydık, aşağıdaki grafiği elde ederdik: Bu durumda, x değeri tüm grafik boyunca aynı kalır. Grafik ayrıca bize y değerinin sabit bir hızla arttığını gösteriyor.

4. İkinci Dereceden Fonksiyonlar

İkinci dereceden fonksiyonlar, eğimde artarken x değerinin sabit bir oranda nasıl değiştiğini gösteren matematiksel modellerdir. Bir örnek, x^2 olacaktır. Bu durumda, şuna benzeyen bir grafiğimiz olurdu: Bu grafik bize x değerlerinin her seferinde dört arttığını gösteriyor. Grafik bize doğrunun eğiminin de her seferinde iki arttığını gösteriyor.

5. Kübik Fonksiyonlar

Kübik fonksiyonlar, eğimde azalırken x değerinin sabit bir oranda nasıl değiştiğini gösteren matematiksel modellerdir. Bir örnek x^3'tür.