Matris Devriği Hesap Makinesi

Matris Boyutlarını Seçin

2x2
3x3
4x4
5x5
6x6
7x7
8x8

Temel Bilgi

Tanım: \(A^T\), bir \(A\) matrisinin devriği, \(A\)'nın sütunlarının sırayla satırlar olarak yazılmasıyla elde edilen matristir. Yani, eğer \(A=[a_{ij}]\) bir \(m \times n\) matrisiyse, o zaman \(A^T=[b_{ji}]\), \(b_{ij}=a_{ji}\)'nin olduğu \(n \times m\) matrisidir.

Matris devriği hesaplamalarını kolaylaştırabilecek birkaç teorem:
a) \((A + B)^T = A^T + B^T\);
b) \((A^T)^T = A\);
c) \((kA)^T = kA^T\);
d) \((AB)^T = A^T B^T\);.