Matris Toplayıcı Hesap Makinesi

Matrislerin Boyutlarını Seçin

2 satır 3 satır 4 satır 5 satır 6 satır
2x2
2x3
2x4
2x5
2x6
3x2
3x3
3x4
3x5
3x6
4x2
4x3
4x4
4x5
4x6
5x2
5x3
5x4
5x5
5x6
6x2
6x3
6x4
6x5
6x6


Temel Bilgi

Tanım: \(A=[a_{ij}]\) ve \(B=[b_{ij}]\) aynı boyutta iki matris \(m \times n\) olsun. A+B olarak yazılan \(A\) ve \(B\)'nin toplamı, \(A\) ve \(B\)'den karşılıklı gelen elemanların toplanmasıyla elde edilen matristir. Örnek:

\(A + B =\) \[\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \dots & a_{2n}+b_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}\]
Matris toplama hesaplamalarını kolaylaştıran birkaç teorem:
a) \((A + B) + C = A + (B + C)\);
b) \(A + 0 = 0 + A = A\);
c) \(A + (-A) = (-A) + A = 0\);
d) \(A + B = B + A\).