Ters Matris Hesap Makinesi

Matrisin Boyutlarını Seçin

2x2
3x3
4x4
5x5
6x6
7x7
8x8

Temel Bilgi

Tanım: Eğer bir \(B=[b_{ij}]\) kare matrisi varsa, \(A=[a_{ij}]\) kare matrisinin ters çevrilebilir veya tekil olmadığı söylenir.

\[AB = BA = I\] burada \(I\) birim matrisidir. Bu durumda B matrisi benzersizdir ve B'nin A'nın tersi olduğunu ve
\(B=A^{-1}\)

şekilinde gösterildiğini anlarız. Konsept basit olmasına rağmen, bir matris tersinin hesaplanması oldukça zahmetli olabilir.

\[AB = BA = I\] \(B=A^{-1}\)