Bir Noktanın Türevi için Online Hesap Makinesi

Aşağıya fonksiyonu ve parametreleri girin


Ne yazdığınız:
Şuna göre: \(x\)
\(x_0 = \) da turevi
\(y'(x_0)\) =